ניהול פרויקטים אג'ילי | GlobaLeadPro


ניהול פרויקטים אג'ילי | GlobaLeadPro


סדנת ניהול פרויקטים אג'ילי עבור מנהלי פרויקט בארגונים שעובדים באג'ייל או עוברים לאג'ייל. 

רוב הארגונים אשר עובדים באג'ייל מתמקדים בהדרכות והכשרות למנהלי הפיתוח ולחברי הצוותים, אך חשוב לא פחות לחבר גם את מתודולוגית ניהול הפרויקטים לעקרונות האג'ילים ולישם אותם.

בסדנא זו נפרוס את עקרונות הניהול האג'ילי ונבחן דרכים רבו לישם אותם בפרויקט:

בתכנון הפרויקט

בביצוע

במעקב אחר ההתקדמות

נתמקד גם ביצירת מקסימום ערך עסקי, והעצמת הצוותים.

נושאים מרכזיים:

  • עקרונות ניהול פרויקטים אג'ילי
  • מחזור החיים של פרויקט אג'ילי
  • כלים לניהול פרויקט אג'ילי
  • ישום אג'יל לצוותים גלובלים וצוותים שלא יושבים חד
  • טיפים וטריקים
  • יצירת ערך עסקי מאקסימאלי
  • חיבור הצוותים למטרות והעצמה