ניהול באג'ייל: סדנת רטרוספקטיב שנתית | GlobaLeadPro


ניהול באג'ייל: סדנת רטרוספקטיב שנתית | GlobaLeadPro


סדנת אג'ייל רטרוספקטיב להנהלה - לתחילת או סוף שנה

הזדמנות מצויינת לעצור לרגע את המרוץ, לבחון את השנה החולפת ולתעדף את השינויים והשיפורים הדרושים בשנה הנכנסת.

מהלך הפגישה:

  • פתיחה - מהו רטרוספקטיב שנתי ואיך הוא מיושם
  • תרגילי חימום צוותיים
  • דיון רטרוספקטיב
  • סיכום

Detailed Agenda:

Session:

Duration:

Comments:

Introduction

30 Min

A short opening describing what is Agile Annual Retrospective, what is the goal of the session, and how it is facilitated.

Teaser/Team Energizer

15 Min

A short game to stimulate and create energy

Retrospective session

60-90 Min

Using Agile retrospective methods, we will have a session in which participants are invited to reflect back on the ending year and reach insights and resolutions for the coming one.

We will gather those insights, discuss them, and finally prioritize them as a group using retrospective tools.

The outcome will be the joint list of focus items and resolutions for the coming year.

Summary and toast

15-30 Min

Reviewing takeaways while having a toast for the new Israeli year


תוצאה:

  • הבנה טובה יותר של חוזקות וחולשות הקבוצה.
  • רשימה מתועדפת של נושאים בפוקוס לשנה הקרובה.
  • הגדרת משימה משותפת לשנה הקרובה


אפשרות גם לסדנא ספציפית בנושא Retrospective:

סדנת retrospective.pdf