ניהול באג'ייל: קיצור משך פרויקטים לפי עקרונות אג'ייל | GlobaLeadPro


ניהול באג'ייל: קיצור משך פרויקטים לפי עקרונות אג'ייל  | GlobaLeadPro

קיצור מחזור חיי הפיתוח ומסירת תוצרים באופן תכוף יותר, או כפי שהוא נקרא קיצור TTM - Time To Market הינו אתגר עבור רוב ארגוני הפיתוח וה-IT אך גם צורך עסקי חשוב. אז איך עושים את זה? 

באופן הוליסטי - יש לבחון מעבר למתודולוגיות פיתוח אג'יליות ולשפר את האג'יליות כל הזמן.

באופן מיידי - תמיד אפשר להתחיל בצעדים קטנים אשר יביאו שיפור מהיר. מנסיונינו בכל פעם שצוללים להבים את התהליך והבעיות ומקדישים זמן לחשיבה משותפת - מוצאים פתרונות מיידים שמביאים שיפור.

וזה בדיוק מה שנעשה בסדנא זו.

התוצאה תהיה תוכנית עבודה קונקרטית לשיפור, מדורגת לפי סדרי עדיפויות, שתוכלו להתחיל לישם כבר מחר.


נושאים ואג'נדה:

  • עקרונות אג'ילים לשיפור TTM
  • איך עובדים באג'ייל ועדיין עומדים בהתחיבויות לו"ז ותכולה
  • אתגרים נפוצים שמשפיעים על TTM
  • שיפורים אפשריים
  • פעולות מיידיות לביצוע